מזכירות

טלפון 09-8663045 
פקס 09-8663004 

שעות פתיחה:

  • יום שני         12:00 – 09:00
  • יום רביעי      12:00 – 09:00

מייל   office@michmoret.co.il

אחראי ביטחון רב"ש

חגי בלוגולובסקי 050-3201885

ספריה

טלפון 09-8665287 

שעות פתיחה:

  • יום ראשון 17:00-19:00
  • יום רביעי 17:00-19:00
  • יום חמישי 17:00-19:00

בית כנסת

לפרטים – משה ארן 052-2740669

מרפאה

טלפון 09-8663013
שעות פעילות מרפאה: http://o-r.co/p/clalait

אוטובוסים

איסוף אשפה, גזם ומיחזור

איסוף אשפה – פח חום בימי שלישי, ירוק בימי חמישי, כתום בימי רביעי.
גזם – יש להשליך במאצרות הרחובות בלבד בכמות סבירה.

מיחזור קרטונים – יש לשטח את הקרטונים ולהשליכם בכלוב בלבד. אין להשליך לכלוב פלסטיק וקלקר.

מיחזור פסולת גושית – המרכז פתוח בימי שישי ושבת באמצעות אפליקציית שערים. אין להשליך פסולת בניין. האתר מצולם והעבריין ייענש.

מחלקת גבייה של המועצה

לקבלת מס' משלם ומס' זיהוי נכס יש לפנות למזכירות