פרוייקט פיתוח מכמורת

בשנים האחרונות, שקדה ועדת ההיגוי לפיתוח מכמורת, על תוכנית לפיתוח דרכים, שבילים ונוף במושב מכמורת. הוועדה כללה 10 תושבי מכמורת ופעלה בשיתוף פעולה ותחת הנחייה מקצועית של האדריכל אסף קשטן וצוותו.
 
הוועד המקומי המכהן משנת 2014, הגדיר כיעד מרכזי להוציא את התוכנית לפועל עד סיום הקדנציה בשנת 2018.  
 
לאחר עבודה יסודית ומאומצת, הוגשה התוכנית לקבלת היתר במהלך חודש אוגוסט 2016, ובמהלך חודש ספטמבר 2016 אישרה מליאת המועצה את התוכנית, והתקבל אור ירוק לצאת למכרז ולהוציא את התוכנית לפועל.
 
מטרת תוכנית הפיתוח: יצירת מערך דרכים, שבילים ושטחי ציבור צמודים, המותאם לתושבי מכמורת בעשורים הקרובים.
 
התוכנית כוללת בתוכה מספר תחומי התייחסות מרכזיים:
תנועה: הסדרת מדרכות וחניות, מיתון תנועה – מתן דגש ברצועת הדרך להולכי רגל, רוכבי אופניים וחניות, הסדרת שביל אופניים נפרד במעלה האשלים, הסדרת מסלול אוטובוס וכד'.
אשפה וגזם: הסדרת מיקום לאשפה ביתית בתחומי במגרשים/נחלות, הסדרת מיקומים לפינות גזם.
חשמל ותאורה: תכנון חלופות להטמנת תשתיות בעתיד.
ניקוז וחלחול: צמצום מובלים תת קרקעיים, הזרמה והשהייה נגר עילי ברצועות דרכים, השהיית נגר עילי בשטחי ציבור.
שימור ערכי טבע ונוף: שימור עצים קיימים וצמחייה בוגרת קיימת והוספת עצים ליצירת צל לאורך המדרכות.
"שפת עיצוב": שימור שפת החומרים הקיימת והרחבתה, הימנעות מפיתוח יתר, שימוש בחומרים אחידים בשילובים שונים, הסדרת שילוט ותמרור.
 
אנו שמחים להציג לתושבים את תוכניות הפרויקט וכן מצגת של תוכנית הרחובות במתכונת "לפני" ו – "אחרי".
לצפיה בתוכניות הפיתוח לחץ